Enquête over zonnepark Alberdaheerd, Marum (juni 2017)

Enquête

transrisk jin solarfields

Wij nodigen u, als inwoner van Marum of omgeving, van harte uit om deel te nemen aan deze enquête. Uw antwoorden worden anoniem behandeld. De enquête duurt ongeveer 10 minuten.

De enquête is een initiatief in het kader van het EU-project TRANSrisk, uitgevoerd door JIN Climate and Sustainability (Groningen) in samenwerking met Solarfields.

Achtergrond

De gemeente Marum en Solarfields zijn voornemens een zonnepark te realiseren ten zuiden van het plan Marum-Alberdaheerd in de gemeente Marum. Momenteel wordt gewerkt aan de juiste landschappelijke inpassing en het ontwerp van het zonnepark. Het voornemen is om de bestaande landschapselementen en structuren te gebruiken om het zonnepark aan het zicht te onttrekken vanuit de aangrenzende woonwijk. Meer informatie is beschikbaar op de website van Solarfields: www.solarfields.nl/zonnepark/marum.

!! Naast deze enquête specifiek voor inwoners van Marum en omgeving kunt u ook onze algemene enquête invullen: Perceptie en acceptatie van hernieuwbare energie, specifiek zonne-energie.