Enquête: perceptie en acceptatie van hernieuwbare energie, specifiek zonne-energie

English: The TRANSrisk project carries out a survey on the public perceptions and acceptance of solar energy in the Netherlands. The questionnaire is only available in Dutch.

Enquête voor Nederland, juni 2017

TRANSrisk JINWij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze enquête. Uw antwoorden worden anoniem behandeld. De enquête duurt ongeveer 10 minuten.

De enquête is een initiatief in het kader van het EU-project TRANSrisk, uitgevoerd door JIN Climate and Sustainability (Groningen).

Achtergrond

Onder het klimaat- en energiepakket van de EU is Nederland verplicht om 14% hernieuwbare energie te gebruiken in 2020. In een recent voortgangsrapport schat de Europese Commissie echter in dat Nederland dit niet gaat halen. Momenteel is het percentage nog maar ongeveer 6%. Het grootste deel (zo'n 63%) daarvan wordt opgewekt via biomassa (inclusief het bijstoken van houtpellets in kolencentrales), gevolgd door windenergie (24%), zonne-energie (5,4%) en geothermie (5,3%).

In 2016 heeft het Ministerie van Economische Zaken het beleidspakket 'Intensivering Energieakkoord' opgesteld, met aanvullende maatregelen om de 14% toch te halen. Terwijl deze maatregelen technisch haalbaar lijken, kunnen er toch enkele moeilijkheden optreden, waaronder de kosten, ruimtelijke inpassing en acceptatie door de bevolking. Deze enquête richt zich op het aspect van acceptatie: wat zijn de redenen voor mensen om een technologie al dan niet te accepteren, en welke maatregelen kunnen er genomen worden om de acceptatie te vergroten?

Wij nodigen u graag uit om deze enquête in te vullen. De antwoorden worden anoniem behandeld, tenzij u aan het einde van de enquête anders aangeeft. De antwoorden worden enkel gebruikt voor het doel van de enquête. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden zijn zeer waardevol, en we willen u daarom hartelijk danken voor deelname aan ons onderzoek.

 !! Bent u een inwoner van Marum (Groningen) of omgeving? Dan kunt u ook de specifieke enquête over het zonnepark Alberdaheerd invullen.