PUBLENEF: Monitoring van energie-efficiëntie-beleid in Nederland

English: for information on the PUBLENEF project, please see the PUBLENEF project page or the project website.

Focus op monitoring in Nederland

PUBLENEF update juni 2017 plaatjePUBLENEF is een driejarig (2016-2019) project gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Het doel van het project is om EU-lidstaten te ondersteunen bij de implementatie van effectief en efficiënt beleid op het gebied van energie, met een focus op energie-efficiëntie.

Op basis van de identificatie van uitdagingen op het gebied van energie-efficiëntie-beleid is er in de verschillende EU-lidstaten gedurende de rest van het project specifiek aandacht voor een specifiek (beleids)onderwerp. In Nederland richt PUBLENEF zich op het monitoringsysteem voor energie-efficiëntie-beleid (op gemeentelijk en mogelijk provinciaal niveau). Bij monitoring gaat het vaak om kwantitatieve observatie op enkele indicatoren, vooral het energiegebruik. In samenwerking met de gemeente Rheden is het doel binnen PUBLENEF echter om te kijken naar een bredere en meer gedetailleerde vorm van monitoring, inclusief kwalitatieve indicatoren die zich richten op het proces maar ook bijvoorbeeld bewustwording onder burgers. Belangrijke vragen hierbij zijn hoe hiervoor een haalbare structuur opgezet kan worden en hoe de kwalitatieve data verzameld kan worden.

Sluit u aan

In het kader van de focus op monitoring werken we graag samen met meer Nederlandse gemeenten. De samenwerking kan bestaan uit actief meedenken bij het opzetten van monitoring, maar ook bijvoorbeeld simpelweg het delen van informatie of het aanwezig zijn bij een workshop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Hofman van JIN Climate and Sustainability. Zie ook de bijgevoegde flyer pdfPUBLENEF_update_NL_juni_2017.pdf203.88 KB.