Comprehensive approach for sustainable manure management

Presentations by Eise Spijker on BIOTEAM project findings

On 25 February and 9 March 2016, Eise Spijker presented key findings of the BIOTEAM project at respectively the members' meeting of the Dutch Nutrient Platform (nutrientplatform.org) and the Partner Platform event of the Dutch 'Green Gas' Foundation (groengas.nl). Both presentations were focused on sustainable manure management, with the respective titles being 'Sustainable manure management: The market for biogas and organic fertilisers' and 'From single valorisation of manure to full appreciation of sustainable manure management'. Please find more information and the PowerPoint presentations below (in Dutch).


Nutrient Platform Netherlands meeting February 2016

Ledenbijeenkomst Nutrient Platform, Groenlo (25 februari 2016)

Nutrient Platform: "Eise Spijker van JIN Climate and Sustainability lichtte in een diepgaande presentatie toe wat de economische en maatschappelijke waarde is van duurzame mestverwerking. Zijn betoog richtte zich op het feit dat het huidige beleidsraamwerk is verkokerd in losstaande doelstellingen voor bodem, lucht, klimaat en energie. Voor duurzame mestverwerking, en voor de totstandkoming van een circulaire economie in het algemeen, is het echter cruciaal dat projecten en initiatieven integraal worden benaderd. Op die manier kan duurzame mestverwerking namelijk niet alleen worden gewaardeerd op energie, maar ook op klimaat (CO2-equivalenten en voorkomen ammoniak emissies) en het effectief hergebruik van fosfaat, stikstof, kalium, micronutriënten en organische stof."

De PowerPoint-presentatie 'Duurzaam mestbeheer: De markt voor biogas en organische meststoffen' kan hier worden gedownload: pptxSpijker_presentatie_Nutrient_Platform_feb2016.pptx2.27 MB

Partnerplatform Groen Gas Nederland, Amersfoort (9 maart 2016)

Groen Gas Nederland: "Van enkelvoudige verwaarding naar integrale waardering van mest: Bij mestbeheer wordt dan naar ammoniakemissie gekeken en dan weer naar grondwaterkwaliteit. Het ontbreekt aan een integrale benadering die past binnen de circulaire economie. Monomestverwerking kan een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming. Maar dat vergt wel een andere waardering van monomestvergisting."

De PowerPoint-presentatie 'Van enkelvoudige verwaarding van mest naar integrale waardering duurzaam mestbeheer' kan hier worden gedownload: pptxSpijker_presentatie_GroenGasNL_maart2016.pptx2.27 MB

Meer informatie

Voor meer informatie over het BIOTEAM-project en duurzaam mestbeheer kunt u contact opnemen met Eise Spijker.