Circulaire economie in onderwijs en mkb "parels zonder ketting"

Klimaattop Noord-NederlandLogo Klimaattop Noord 2017

  • Energy Academy-gebouw, Zernike Campus, Groningen
  • Donderdag 9 november 2017
  • Klimaattop 9:00-17:00, inspiratiesessie 'parels zonder ketting' 11:15-11:45

Op 9 november 2017 vindt in Groningen de Klimaattop Noord NL plaats, georganiseerd door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de New Energy Coalition (Energy Valley). De Klimaattop Noord NL is een vervolg op de Nationale Klimaattop 2016 (Rotterdam), en is een dag waaropbedrijven, overheden en instellingen uit de drie noordelijke provincies zelf de regie pakken, concrete afspraken maken, elkaar inspireren en de regio als koploper op de kaart zetten. Thema's die aan bod komen zijn slim duurzaam produceren, slim besparen in de gebouwde omgeving, slim besparen in de industrie, slim balanceren en nog veel meer...

Inspiratiesessie "parels zonder ketting"

DuurzaamDoor logo kleinJIN Climate and Sustainability organiseert tijdens de Klimaattop Noord NL (van 11:15-11:45) een 'inspiratiesessie' over circulaire economie in het onderwijs, en samenwerking daartoe met het mkb. Met een groep van zes Noord-Nederlandse organisaties heeft JIN dit jaar in het project ‘Inspireren voor circulair leven’ onderzocht in hoeverre het onderwijs in Noord-Nederland klaar is voor de omschakeling naar een circulaire economie. Ook is gekeken naar de samenwerking hierin met het bedrijfsleven. Uit dit onderzoek blijkt dat er veel mooie en inspirerende initiatieven zijn op zowel scholen als in het bedrijfsleven: de zogenaamde ‘parels’. Grote successen blijven echter uit, doordat het losse activiteiten zijn. Inbedding in het reguliere onderwijs ontbreekt: de ketting die de parels verbindt, is er niet.

Het eindrapport van het onderzoek is gepubliceerd in september 2017: pdfIvCL_eindrapport_Parels_zonder_ketting.pdf2.03 MB

Meer informatie over de Klimaattop Noord NL, het programma en inschrijvingen is beschikbaar op de website www.klimaattopnoord2017.nl. Aanmelding voor de inspiratiessie kan, na aanmelding voor de Klimaattop, via de Netwerkapp van het evenement.